Bine ati venit  pe pagina oficiala a bivolilor de rezervatie de la Morahalom si Pecica!
KÖSZÖNTJÜK A MÓRAHALMI ÉS A PÉCSKAI  BIVALYREZERVÁTUM HONLAPJÁN! Welcome to the website of the Bufallo farms of Mórahalom and Pecica!

Kezdőlap   |   Hírek   |   A pályázat   |   Bivalyrezervátum   |   Kapcsolat   |   Galéria   |   Sajtó   |   Partnereink  |   Letöltések


„Fenntartható szikes és vizes élőhely-rehabilitációs program védett területeken, őshonos, veszélyeztetett haszonállatfajok betelepítésével és hasznosításával”


HURO/0802/014


Mórahalom Város Önkormányzata a „FENNREHAB” c. projektet a Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében valósítja meg (www.huro-cbc.eu), az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap valamint a Magyar Köztársaság és Románia társfinanszírozásával.


A program célja közelebb hozni egymáshoz a határmenti térségben élő embereket, közösségeket és gazdasági szereplőket az együttműködésbe bevont térség közös fejlesztésének elősegítése érdekében, a határmenti térség alapvető erősségeire építve.


A megvalósításban Mórahalom Város Önkormányzatának partnere a romániai Pécska Város Helyi Tanácsa, és a Pecskai Natura Környezetvédő Egyesület.


E pályázattal Önkormányzatunknak lehetősége nyílik a bivalytelepen a következő építési beruházások kivitelezésére:

- egy Oktató- és bemutatóház,

- egy Szerszámtároló szín,

- egy Fedett állatbeálló, valamint

- egy Mérési Központ kerül megépítésre.


A program célja megismertetni az idelátogatókkal a vidéki élet, az állattartás szépségeit, valamint bemutatni a régen használt eszközöket.


A bivalytelepen az egyedek száma növekszik, így szükségessé vált egy állatbeálló megépítése is. A már korábban megkezdett projekt eredményeit, pedig a Mérési központban tudjuk, tudják majd figyelemmel kísérni.


Az Európai Regionális Fejlesztési Alaptól kapott támogatás, kiegészülve az állami hozzájárulás mértékével valamint az önerő összegével, a 3 partner viszonylatában összesen bruttó 623 017 Eurót foglal magában a pályázat, amelyből


- 398 865 Eurót fordíthat Mórahalom Város Önkormányzata a fejlesztésre,

- 28 972 Eurót kapott Pecskai Natura Környezetvédő Egyesület, valamint

- 195 180 Euróból valósíthatja meg beruházását Pécska Város Helyi Tanácsa.


A projekt megvalósításának időszaka: 2011. március 1. – 2012. április 30.

Jelen közlemény tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.


www.hungary-romania-cbc.eu

www.huro-cbc.eu

Kezdőlap   |   Hírek   |   A pályázat   |   Bivalyrezervátum   |   Kapcsolat   |   Galéria   |   Sajtó   |   Partnereink  |   Letöltések


A jelen honlap nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió álláspontját. www.huro-cbc.eu

Copyright © 2011.  |  morahalmibivalyok.morahalom.hu  |  Minden jog fenntartva.

A Beruházás: A település külterületében egy kevéssel több mint 6 ha-os telken történik meg a beruházás. A beruházás része egy „Állatorvosi rendelő és gondnoklak” (134 m2) és egy „Istálló” (63 m2), valamint egy kilátótorony felépítése.


A helyszín közvetlenül határos a védett ártéri területekkel, ahol a bivalyok legeltetése történik. A határt egy töltés képezi, így a beruházási helyszín védett az időszakosan jelentkező nagyobb árvizekkel szemben. A beruházás közvetlenül nem érint védett területet. A helyszíni bejárásokat a projekthez szükséges engedélyek beszerzéséhez a szakhatóságok és a tervezőmérnök végezte el. A legelő használatához a védett terület tulajdonosával hosszú távú szerződést kötött a Pecica Város.

Helyszínleírás


Pécska Városban tervezett beruházás helyszíne a T100 PS547/1 63064 MP hrsz, összesen 63064 m2 területtel. (lásd a melléklet idevonatkozó térképszelvényén)

A legfontosabb beruházási elemek, a bivalytelephez kapcsolódó objektumok.Határon átnyúló hatás és tapasztalatok:


A projekt rendkívül egyszerű megoldást nyújt egy interregionális probléma átfogó kezeléséhez. A projekt során a határon átnyúló védett és veszélyeztetett vizes élőhelyek természetvédelmi rehabilitációját vízibivaly (Bubalus bubalus) betelepítéssel kívánjuk végrehajtani. Ezzel Magyarországon szikes élőhelyeket, Romániában folyóparti elöntési területeket kezelünk.


A vízibivaly a helyi endemikus és más domesztikált állatokkal ellentétben ridegen tartva is képes a vizes közeg megtisztítására. A helyi flóra és faunaelemeket kiszorító és károsító invazív növényfajok a vízibivaly elsődleges táplálékai, így a védett biotópok ökológiai egyensúlyának visszaállítására és a természetes állapot fenntartására kiválóan, minimális emberi beavatkozás mellett alkalmazható.


A projektben Mórahalmon (HU) a szikes Nagyszéksós-tavi rehabilitációs terület 80 ha-ra történő bővítése a meglévő természetes bivalyszaporulat felhasználásával és alkalmazásával történik. Ezzel párhuzamosan Pecica-n (RO) 11,2 ha védett ártéri területen rehabilitációs bivalyrezervátum felépítését hajtjuk végre.


Ehhez Mórahalmon a meglévő bivalytelep infrastrukturális bővítésére van szükség, egyrészt a nagyobb egyedszámú bivalygulya téli befogadása, másrészt a rehabilitációs know-how széleskörű elterjesztését biztosító oktatási és mérési, valamint ismeretterjesztő bemutató szolgáltató funkciók erősítése céljából. Pécskán a bivalygulya pihenőhelyét és téli szállását, valamint a módszer terjesztését, bemutatását elősegítő megfigyelő-torony kialakítását tervezzük. A projekt beruházási elemei mindösszesen 623.017 EURO összeget igényelnek.


A projekt határon átnyúló hatását a védett vizes élőhelyek interrégiós elhelyezkedése alapozza meg. A terület komplex rehabilitációja a pilot projekt tapasztalatai alapján alacsony költségvonzat mellett valósítható meg a vízibivaly betelepítésével, a kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések pedig a projekt hosszú távú fenntarthatóságához járulnak hozzá.


A projekt addicionális haszna turisztikai látványosság kialakítása, az ökológiai szemlélet terjesztése, a fenntartható életmód iránti elköteleződés erősítése.


A projekt célcsoportját mindkét országban a civil ifjúsági és iskolai csoportok, a természetvédelmi szakemberek, tudományos kutatók és pedagógusok, mezőgazdasági intézmények és szakemberek, civil és állami természetvédelmi szervezetek képezik.

Pécskai Bivalyrezervátum fejlesztés bemutatása:
Név

Beruházási elemek

Építési struktúrák bemutatása, célja

Allatorvosi rendelő és gondnoklak

(1 db)

A kivitelezési lépések a terület előkészítését követően az alap, földszint és tető építése, a hálózatok (villany, vizesblokk csoport és fűtés), hőközpont kialakítása (szilárd fűtőanyag - fa alapú), valamint a külső utómunka (rusztikus falambéria), és a belső bútorzat kialakítása követi.

Egyszerű zárt épület, amely az adminisztratív tevékenységek ellátásának (látogatók, bemutatás stb.) irodahelyisége, emellett az időszakos állatorvosi rendelő ideiglenes helye.

Bivaly istálló (1db)

A kivitelezési lépések alapvetően a vázszerkezet, az etetővályúk és a karámok kialakítását foglalják magukba.

A védett Maros ártérre kihelyezett bivalyok menedékhelye az időszakos árvizek esetén, illetve a téli hónapok során. Könnyűépítésű ingatlanépület.

Megfigyelő kilátó (1db)

A kivitelezési lépések alapvetően a vázszerkezet kialakítását foglalják magukba.

Egyrészt a bivalyok, másrészt a védett terület egyéb állat és növényvilágának passzív, zavartalan megfigyelését teszi lehetővé, turisták, szakemberek számára.